Johann Wolfgang Goethe


Faust


Přeložil Otokar Fischer

Praha 1965

Státní nakladatelství krásné literatury a umění

Prvý díl tragédie

Druhý díl tragédie

Poznámky Otokara Fischera


První díl prošel po optickém rozpoznávání znaků třemi korekturami, druhý díl a poznámky dvěma. Pokud naleznete chybu, můžete ji zaslat na adresu josef.v.svoboda at centrum.cz. Zašlete dostatečně dlouhý řetězec (1 verš), který umožní text dohledat.